Forensische audit bij onze gemeente

Maandag 26 augustus werd er een extra gemeenteraad bijeen geroepen om de forensische audit van onze gemeente te bespreken. Zulk een forensische audit onderzoekt specifiek of er fraude is in een bepaalde organisatie. De aanzet tot een forensische audit is een melding van onregelmatigheden. Deze audit is nu afgerond en enkele auditoren van Audit Vlaanderen kwamen maandag hun bevindingen aan de voltallige gemeenteraad toelichten.

Omdat we geschrokken zijn dat twee mandatarissen van onze partij vernoemd worden in deze audit hebben we meteen beslist om het partijbestuur bijeen te roepen om dit dossier verder te bespreken. Deze bestuursvergadering zal donderdag 29 augustus plaatsvinden en aansluitend zullen we verder een standpunt innemen.