Bestuursmededeling

In navolging van het forensische auditrapport, opgesteld door Audit Vlaanderen hebben we op 29 augustus een partijbestuur gehouden.
Het partijbestuur heeft beslist dat, in het belang van de partij, de 2 vernoemde mandatarissen, de heer Lode Hofmans en de heer Roel Vermeesch niet langer deel uitmaken van de Open-VLD fractie in de gemeenteraad.
De leden van het partijbestuur zullen hierover geen verdere verklaringen afleggen.