Hilde Goris

Hilde is afkomstig van Broechem en mama van Joppe en Lex.

Zij is onderwijzeres waardoor ze met alle generaties in contact komt.

Reeds 12 jaar heeft ze mogen meewerken aan het beleid van onze gemeente en was ze actief als schepen van communicatie, jeugd en speelpleinwerking, feestelijkheden en gezinsbeleid.

Vanuit haar functie wil ze mensen met elkaar in contact brengen, enthousiasmeren en ondersteunen om zo te komen tot efficiënte en effectieve oplossingen.

Ook de komende legislatuur wil ze gemotiveerd en geëngageerd verder stenen verleggen.

Gewoon Hilde.