Yves Caers

Yves is afkomstig van Oelegem, 44 jaar, samenwonende met Valerie Van Hooff en vader van twee kinderen.

Hij is uitbater van café ’t Het Boerenhof in Oelegem en staat voor een financieel gezonde, verkeersveilige, welvarende en leefbare gemeente.

Verder wenst hij de nodige ondersteuning te bieden aan de lokale verenigingen en het beste van zichzelf te geven voor de komende 6 jaar.

Gewoon Yves.