Sonja De Pooter

Sonja is afkomstig van Emblem, 46 jaar, advocaat en mama van een tweeling Marthe en Brice.

Na 12 jaar mandaat als schepen en de afgelopen legislatuur als Voorzitter van de Gemeenteraad is zij opnieuw kandidaat namens Open VLD.

Tevens is zij onze partijvoorzitter van Open VLD. De weinige vrije tijd die haar nog rest brengt ze graag door met vrienden, met een lekker etentje of reisje en haar hond Jack.

Politiek wil ze verder werk maken van maatregelen die de combinatie “werk – gezin” ondersteunen zoals o.a. de uitbreiding van buitenschoolse kinderopvang, betaalbare woningen voor jonge gezinnen…

Gewoon Sonja.