Interview burgemeestersmarathon Radio 2

Naar aanleiding van de verkiezingen in 2018 nodigde Radio 2 alle Burgemeesters van Vlaanderen uit voor een grote Burgemeestersmarathon. Alle burgemeesters werden ongeveer 15 minuten geïnterviewd en kregen vragen voorgelegd die luisteraars vooraf hebben kunnen doorgeven. Het volledige interview kan je hier terugvinden.

De belangrijkste thema’s die aan bod kwamen zijn de toenemende mobiliteitsproblemen door de stijgende drukte rondom Antwerpen. Door tal van samenwerkingsverbanden tussen de provincie en de naburige gemeenten probeert Ranst deze problemen momenteel de baas te kunnen. Voor een volledige structurele oplossing blijft het echter afwachten op de hervorming van de ring in Antwerpen. Ondertussen proberen we wel om het zware vrachtverkeer te ontmoedigen om door onze dorpskernen te rijden.

Ook de afweging die gemaakt moet worden tussen de vraag naar kleinere meergezinswoningen voor de vergrijzende bevolking en het behoud van voldoende open ruimte in onze gemeente kwam uitgebreid aan bod. Tot slot werd burgemeester Hofmans ook nog bevraagd over de grote investeringen die de gemeente al gedaan heeft voor het onderhoud van onze wegen en de investering die de gemeente gedaan heeft voor het centraliseren van de technische dienst van de gemeente op het militair domein aan de Van Den Nestlaan.