Nieuwe bestuursploeg verkozen

Afgelopen maand hield Open Vld Ranst nieuwe bestuursverkiezingen. Tijdens deze bestuursverkiezingen werd niet enkel een nieuwe voorzitter verkozen, maar werd ook het voltallige afdelingsbestuur herverkozen. Tijdens deze verkiezingen stemden de leden unaniem voor Tim Peeters als voorzitter en Christof Van Geendertaelen als ondervoorzitter. De vorige voorzitter, Sonja De Pooter besliste om geen kandidaat meer te […]

Lees meer

Bestuursmededeling

In navolging van het forensische auditrapport, opgesteld door Audit Vlaanderen hebben we op 29 augustus een partijbestuur gehouden.Het partijbestuur heeft beslist dat, in het belang van de partij, de 2 vernoemde mandatarissen, de heer Lode Hofmans en de heer Roel Vermeesch niet langer deel uitmaken van de Open-VLD fractie in de gemeenteraad.De leden van het […]

Lees meer

Forensische audit bij onze gemeente

Maandag 26 augustus werd er een extra gemeenteraad bijeen geroepen om de forensische audit van onze gemeente te bespreken. Zulk een forensische audit onderzoekt specifiek of er fraude is in een bepaalde organisatie. De aanzet tot een forensische audit is een melding van onregelmatigheden. Deze audit is nu afgerond en enkele auditoren van Audit Vlaanderen […]

Lees meer