Onze voorstellen voor de nieuwe speelpleinwerking

Afgelopen maandag werden op de gemeenteraad de veranderingen in het reglement van de speelpleinwerking besproken. Het bestuur bestaande uit NV-A en Groen Ranst heeft 3 grote wijzigingen uitgevoerd:

  1. Het inschrijvingsgeld is verhoogd naar 8 euro per dag
  2. Vooraf inschrijven is verplicht en kan enkel in bepaalde periodes.
  3. Het aantal kinderen dat ingeschreven kan worden per dag is gelimiteerd om de draagkracht van de monitoren en de locatie niet te overschrijden.

Tijdens de gemeenteraad hadden we toch enkele bedenkingen en constructieve voorstellen die bekeken gingen worden door de meerderheid. Onze voorstellen waren:

  • We stelden voor om de inschrijvingsperiode vroeger open te stellen. Dit stelt ouders in staat om hun zomervakantie beter te plannen en af te stemmen op hun eigen vakantieperiodes en andere plannen zoals sportkampen waar dikwijls vroeger voor moet ingeschreven worden.
  • We wilden ook voorstellen om de inschrijvingsperiode te verlengen tot de dag voor de activiteit zelf. Dit stelt ouders nog in staat om, indien de plaatsen nog niet volzet zijn, ook op het laatste moment nog in te schrijven voor de activiteiten. Deze maatregel is ondertussen al genomen door het gemeentebestuur en de inschrijvingsperiode voor de Paasvakantie is ondertussen al verlengd wat we zeker toejuichen.
  • We vroegen ook of het toch niet mogelijk was om het concept van een abonnement of meerbeurtenkaart met korting te behouden. Voor de vaak jonge ouders die gebruik maken van de speelpleinwerking in de zomervakantie zou dit een serieuze besparing kunnen betekenen. Een gezin met 2 jonge kinderen die in de zomervakantie 30 dagen naar de speelpleinwerking zouden gaan, betaalt in het nieuwe systeem bijvoorbeeld 180 euro meer dan vorig jaar met een abonnement.
  • We vinden we het goed dat men rekening wil houden met de draagkracht van de monitoren, maar we vinden het wel onbegrijpelijk dat het aantal monitoren dat per dag ingeschakeld wordt nu ook vermindert. Vorig jaar kwamen er gemiddeld 170 kinderen per dag naar de speelpleinwerking en werden er 22 monitoren voorzien. Dit betekende een belasting van 7.7 kinderen per monitor. Op topdagen kwamen er ongeveer 200 kinderen en kwam de belasting overeen met 9.1 kinderen per monitor. Nu zou de limitering tijdens de inschrijvingen er voor zorgen dat er maximum 150 kinderen aanwezig zijn per dag, maar tegelijk gaat ook het aantal monitoren verminderd worden naar 16 monitoren per dag. Dit betekent voor komende zomer een belasting van 9.4 kinderen per monitor wat meer is dan tijdens de topdagen van vorig jaar! We pleiten er dan ook voor om minstens een team van 20 monitoren te behouden, zodat de belasting van de monitoren zeker niet verhoogt en zodat ook ziekte en afwezigheid van enkele monitoren kan opgevangen worden.
  • Tot slot vinden we het jammer dat de flexibiliteit van de speelpleinwerking nu verdwijnt en dat met het nieuwe systeem verschillende ouders hun vakantie nu volledig anders gaan moeten inplannen.