Interpellaties gemeenteraad 20 mei 2019

Vanavond is het weer gemeenteraad. Op de planning van deze gemeenteraad staan ook twee interpellaties van Open Vld Ranst.

Eerst en vooral hebben we enkele vragen in verband met de huidige werken aan het fietspad van de Van Den Nestlaan. Door deze werken zal de Van Den Nestlaan een jaar lang omgevormd worden tot een enkelrichtingsstraat met grote verkeershinder tot gevolg. Wij wilden dan ook informeren waarom het gemeentebestuur heeft gekozen voor de huidige omleidingsroute en of het niet mogelijk was om eventueel met verschillende fasen te werken en beurtelingse lichten. Op deze manier kan de Ranstsesteenweg ontlast worden waar momenteel dagelijks lange rijen staan met aanschuivende auto’s. Ook leek ons de termijn van een jaar redelijk lang voor de heraanleg van een fietspad. Tot slot betreurden we het ook dat er voor deze werken weinig tot geen rekening is gehouden met de lokale handelaars die nu een jaar lang inkomsten mislopen.

In een tweede interpellatie kaarten we de vergunning aan voor de vinkenzettingen in Ranst. Na meer dan 30 jaar mogen zij nu niet langer gebruik maken van de Wilgenlaan om hun hobby te beoefenen. Aangezien de vinkensport erkend is als immaterieel erfgoed in Vlaanderen, verdwijnt hiermee ook een stukje erfgoed uit onze dorpskernen, wat uiteraard te betreuren is.

De volledige kalender van de gemeenteraad vind je hier.