Open VLD Ranst reageert op de recent verschenen krantenartikels m.b.t. mogelijke belangenvermenging in onze gemeente

Wij nemen kennis van de artikels die op 1 maart in de Gazet van Antwerpen (https://www.gva.be/cnt/dmf20200301_04871002/nu-ook-gerechtelijk-onderzoek-naar-vermeende-belangenvermenging) en Knack (https://trendstop.knack.be/nl/ontop/ondernemen/gerechtelijk-onderzoek-naar-belangenvermenging-bij-gemeentebestuur-van-ranst-1068-656710.aspx) verschenen zijn aangaande het gerechtelijk onderzoek naar vermeende belangenvermenging in onze gemeente.

Open VLD Ranst distantieert zich van dit dossier en benadrukt dat ons partijbestuur reeds in september 2019 besliste dat de heren Hofmans en Vermeesch naar aanleiding van het auditrapport van Audit Vlaanderen geen deel meer konden uitmaken van onze fractie binnen de gemeenteraad, noch van onze partij. Beide artikels vermelden hen nog steeds als leden van Open VLD Ranst, dit is niet correct. Wij hebben de krant dan ook om een rechtzetting gevraagd.

Wij wachten, net zoals u, het verdere verloop van het onderzoek af.