Windmolens in Oelegem

Ecopower CV plant de bouw van 3 windmolens op de site van Water-Link naast het Albertkanaal in Oelegem. Het openbaar onderzoek loopt nog tot 1 juli, tot die datum heeft u de mogelijkheid om bezwaar in te dienen (dit kan bij aangetekend schrijven aan het gemeentebestuur of bij afgifte met ontvangstbewijs of online via het omgevingsloket).

Open Vld Ranst is absoluut voorstander van hernieuwbare energie. De bouw van 3 windmolens met een tiphoogte van maar liefst 150 meter op deze locatie (vlakbij woon- en natuurgebied) lijkt ons echter absoluut geen goed idee:

  1. Laagfrequent geluid is slecht voor de gezondheid. Dit laagfrequent geluid draagt vele kilometers ver en wordt door onze hersenen geregistreerd (we horen het niet altijd, maar nemen het wel waar). Doordat onze hersenen geluid ook tijdens onze slaap blijven verwerken, houdt dit de hersenen actief en doet het adrenalineniveaus stijgen. Daardoor zullen onze hersenen minder goed recupereren, wat tot slaaptekort en fysieke stress kan leiden. Deze twee klachten staan onlosmakelijk verbonden met allerhande significante gezondheidsproblemen zoals diabetes, hartproblemen, psychische problemen, … Deze laagfrequente geluiden zijn niet opgenomen in de Vlaamse geluidsnormen, maar hebben wel een grote impact om de omwonenden. Laagfrequent geluid draagt meerdere kilometers ver (voor meer info, zie: https://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=30652 );
  2. Naast laagfrequent geluid is er ook nog het hoorbaar geluid. In tegenstelling tot het geluid van bijvoorbeeld de autosnelweg is het geluid van een windturbine pulserend en mogelijks hinderlijk voor omwonenden;
  3. De afstand tot woonwijken en natuurgebied is veel te klein. In veel Europese landen is de afstandsnorm minimaal 1000 meter of meer, de algemene trend is dat de afstand tussen windmolens en bewoning toeneemt. Vlaanderen heeft echter geen afstandsnorm, enkel een (onvolledige) geluidsnorm. Nergens in Europa mogen windmolens zo dicht bij bewoning staan als in Vlaanderen. Het geplande windmolenproject staat op 305 meter van de dichtstbijzijnde woning en 420 meter van de dichtstbijzijnde woonwijk;
  4. Schade voor de natuur (vogels, vleermuizen, …) en vernieling van het landelijk uitzicht van onze gemeente;
  5. Slagschaduw. Wij stellen ons vragen bij de manier waarop de normen met betrekking tot slagschaduw gecontroleerd en gehandhaafd zullen worden.Bovendien bestaat er een trend naar warmere zomers = meer zon = meer slagschaduw. Zie bijvoorbeeld dit filmpje ter illustratie: https://www.youtube.com/watch?v=39UrsOWBUPo;
  6. Slecht rendement op deze locatie door het veelvuldig moeten stilleggen van de windmolens omwille van slagschaduw, vogels, vleermuizen, …;
  7. Devaluatie van het vastgoed binnen een straal van 3 kilometer (studie ERA en KULeuven)
  8. Schade aan beschermde dorpsgezichten, zoals bijvoorbeeld de Rundvoorthoeve;
  9. Dit project is niet in het belang van onze gemeente: 2/3e van de opgewekte energie zal worden afgenomen door Water-Link, dat geen drinkwater produceert voor onze gemeente…

Het is voor Open Vld Ranst de geplande locatie die ter discussie staat, niet het nut van windmolens op zich.

Voor meer informatie kan u ook terecht op de website van Leefbare Energie Vlaanderen https://www.leefbareenergievlaanderen.be 

Mocht u bezwaar willen indien, maar weet u niet hoe? Neem dan gerust contact met ons op.