Volkstuinparken

Ranst krijgt subsidie voor volkstuinprojecten

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, bevoegd voor het plattelandsbeleid, trekt dit jaar 225.000 euro uit voor de realisatie van 16 kwaliteitsvolle volkstuinprojecten. Bij de vijfde editie van de projectoproepen voor volkstuinen werd de nadruk gelegd op projecten in samenwerking met jongeren en met de welzijnssector.

Voor de projectoproep 2017 konden gemeenten en verenigingen tot 17 september 2017 subsidies aanvragen voor volkstuinen. Dit kon voor het eerst via een gebruiksvriendelijk digitaal loket. Bij de Vlaamse Landmaatschappij werden 32 dossiers ingediend, waaronder heel wat innovatieve en kwalitatieve projectideeën.

Het OCMW Ranst krijgt een subsidie van 14.975,62 euro voor het project Welkomhof.

De jury beoordeelde de kwaliteit van de projecten op basis van de behoefte aan volkstuinen, de vergunningen, de bijdrage tot de verhoging van de omgevingskwaliteit door aandacht voor bodem, gezondheid, sociale cohesie, specifieke doelgroepen, landschappelijke inkleding en de voorbeeldfunctie van de projecten.

Minister Joke Schauvliege is tevreden dat 16 nieuwe volkstuinparken worden gerealiseerd: “De behoefte aan volkstuinen in Vlaanderen blijft groot. Hoofddoel van de projectoproep 2017 was de verhoging van de sociale cohesie, de realisatie van een ontmoetingsplaats tussen verschillende generaties en culturen en het creëren van een goede groepsdynamiek. Door de projectoproep voor nieuwe volkstuinen wil ik nog meer mensen voeling laten krijgen met gezonde voeding, met smaken, met de eigen productie van voedsel met nutritionele waarde, met actief leven in de buitenlucht, met alternatieve vormen van lichaamsbeweging (tuinieren) en met een actieve levensstijl.”