Basketbal

Nieuws voor skaters en buitensporters

Op initiatief van onze schepen Roel Vermeesch worden de buitenterreinen rond de sporthal verfraaid en verkeersveiliger gemaakt. Momenteel is er een mix van gemotoriseerd verkeer, spelende kinderen en skaters. Om hier een oplossing aan te bieden worden er grote ingrepen gepland aan de buitenomgeving rond de sporthal.

Het terrein voor de sporthal wordt verkeersvrij gemaakt. De fietsenstalling die nu soms uit haar voegen barst wordt uitgebreid en voorzien van laadpunten voor elektrische fietsen. De vrijgemaakte parkeerplaatsen worden vergroend en in een latere fase voorzien van speeltuigen of buitensporttoestellen.

Vanuit dit verkeersvrije gebied wordt er links naast de sporthal tussen de bomen een buitensportterrein aangelegd. De ene helft voorzien voor skaterampen, de andere helft wordt een sportkooi voor voetbal, basketbal e.d.

Aan de oprit voorzien we een rond punt ter hoogte van de kruising die verbinding geeft met Den Boomgaard. Deze kan fungeren als kiss and ride en zorgt op die manier voor vertraagd verkeer.

De parkeerplaatsen die verloren gaan worden gecompenseerd door links naast de sporthal de parkeerplaatsen te optimaliseren en dus uit te breiden door belijning en uitbreiding van het rijvak. Ook achter de sporthal wordt een deel braakliggend terrein aangelegd waardoor het aantal parkeerplaatsen verhoogd wordt.

Dank aan alle gemeenteraadsleden die het dossier mee goedkeurden! N-VA  onthield zich omdat zij het project te duur vinden… Spijtig, koken kost geld! Maar vooral hopen wij dat alle Ranstenaren, jong en oud, komen genieten en bewegen in deze verkeersvrije sportieve open ruimte!