Gemeenteraad 28 januari

De kop is er af. Afgelopen maandag vond de eerste ‘echte’ gemeenteraad plaats voor het nieuwe bestuur. Uiteraard waren ook de verkozen gemeenteraadsleden van Open Vld present. Belangrijkste punt op de agenda was de beleidsnota van het nieuwe bestuur.

Net zoals het grote aantal toeschouwers waren we benieuwd wat de zogenaamde “kracht van verandering” nu juist zou inhouden voor onze gemeente. Het moet gezegd worden dat we echter – taalfouten buiten beschouwing gelaten – wat op onze honger bleven zitten. Het was tijdens deze gemeenteraad immers ver zoeken naar de concrete verandering en we kregen enkel een beleidsakkoord voorgeschoteld dat vol staat met holle slogans, maar geen concrete maatregelen bevat. Toen we informeerden naar wat er nu juist verwezenlijkt gaat worden tijdens de volgende 6 jaren, kregen we te horen dat de volledige beleidsplannen pas in september zullen gepresenteerd worden.

Klaarblijkelijk werkt de verandering dus nog niet zo bijster hard en is ons nieuw bestuur er niet in geslaagd om ondanks vele verkiezingsbeloftes en 4 maanden voorbereidingstijd een enigszins inhoudelijk beleidsprogramma te brengen.

Wij wachten samen met u verder af… Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Toch viel het al op dat enkele grote verkiezingsbeloften al meteen afgezwakt werden. Zo verkondigden zowel Groen Ranst als N-VA Ranst heel overtuigd tijdens de verkiezingscampagne dat ze resoluut tegen een nieuwe verkaveling waren in Millegem. Op deze eerste gemeenteraad klonk het echter al veel voorzichtiger en gingen ze het dossier eerst terug bestuderen. Burgemeester De Ryck wilde als alternatief voor de verkaveling in Millegem sociale verkavelingen realiseren op andere gronden van de gemeente. Jammer genoeg weet hij echter nog niet dat de gemeente geen andere gronden bezit. We zullen dit dossier dan ook grondig opvolgen tijdens de volgende gemeenteraden.

Ook op het gebied van belastingen wilde het nieuwe bestuur nog geen beloftes of intenties bekend maken. Wij hebben van deze gemeenteraad in ieder geval onthouden dat ze een eventuele stijging van de schuldgraad minder belangrijk vinden en dat ze nog zullen bestuderen hoe ze alles gaan financieren. We hopen in ieder geval dat ze net als ons aan het einde van de legislatuur een financieel gezonde gemeente achterlaten zonder dat de inwoners hiervan het slachtoffer zijn met hogere belastingen.

Tot slot hebben we toch één verandering gevonden tijdens de gemeenteraad. De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn zal vanaf maart plaatsvinden in de polyvalente zaal van den Boomgaard in plaats van in het Vrieselhof.