Verslag van de gemeenteraad van 18 februari 2019

Afgelopen maandag vond een nieuwe gemeenteraad plaats.

Op het programma stond de verdeling en de goedkeuring van een heel aantal mandaten en bestuursfuncties in diverse raden, vergaderingen en besturen. Zoals verwacht werden deze postjes door de meerderheid netjes verdeeld tussen onze burgemeester Johan De Ryck die met 13 mandaten ging lopen en de rest van de meerderheid. Ook was het opmerkelijk dat er klaarblijkelijk voor werd geopteerd om de burgemeester van buurgemeente Zoersel onze eigen gemeente te laten vertegenwoordigen in de raad van bestuur van IGEAN.

Na deze stemrondes konden we over gaan naar de overige programmapunten van deze gemeenteraad. Het meest opmerkelijke was toch wel dat het nieuwe bestuur er voor wenst te opteren om voor onze nutsvoorzieningen toe te treden tot Fluvius Antwerpen en de jarenlange goede samenwerking met Iveka op te zeggen.

De consternatie bij de oppositiepartijen was dan ook groot nu al zeer snel bleek dat niemand eigenlijk wist wat de effectieve consequenties zouden zijn van zulke overstap (die de gemeente voor de komende 20 jaar zou verbinden!). Burgemeester De Ryck – naar eigen zeggen volledig geïnformeerd door Fluvius Antwerpen – kon niet antwoorden op de meest voor de hand liggende vragen zoals de financiële implicaties voor zowel de gemeente als de Ranstse burger, gelet op bvb. de participatie die onze gemeente in 2014 in Iveka deed.

Zeer terecht maakten Open Vld, gesteund door de andere oppositiepartijen, de opmerking dat er onmogelijk over zulk belangrijk punt gestemd kon worden zonder dat de gemeenteraadsleden enige uitleg of verduidelijking hadden gekregen, te meer nu onze eigen burgemeester zelf niet scheen te weten hoe de vork aan de steel zit.

Volgens burgemeester De Ryck zou alles voor de gemeente hetzelfde blijven en zouden ook de burgers zich geen zorgen hoeven te maken over het verhogen van de tarieven want dit zou niet (lees: toch niet voor 2021) gebeuren. We waren dan ook verwonderd dat burgemeester De Ryck alsnog bleef aandringen op de stemming van dit punt. Gelukkig werd hij tijdig teruggefloten door schepen Luc Redig (Groen Ranst) en werd dit agendapunt toch uitgesteld naar de volgende gemeenteraad en zullen de raadsleden in tussentijd grondig geïnformeerd worden.

Verder werd ook de verhuis van de gemeenteraad van het kasteel Vrieselhof naar de polyvalente zaal van Den Boomgaard goedgekeurd. Open Vld wees op het feit dat binnen 1 à 2 jaar de gemeenteraad hoe dan ook zou verhuizen naar de locatie van de nieuwe gemeentelijke magazijnen en stelde zich de vraag of het eigenlijk wel opportuun is om nu nog eerst te verhuizen om dit binnen afzienbare tijd opnieuw te moeten doen.

Verder in deze gemeenteraad werd de aankoop van gronden voor de aanleg van een semi-verhard wandelpad in de Schawijkstraat mede door Open Vld goedgekeurd. Ook voor onze partij staat de veiligheid van wandelaars in de omgeving van het bos van Ranst voorop.

Tot slot dienden de Open Vld raadsleden vast te stellen dat ons huidig gemeentebestuur – in tegenstelling tot hun eigen verkiezingsbeloften – er dan toch voor opteert om de bomen in de Van den Nestlaan te rooien in functie van de aldaar geplande weg- en rioleringswerken. Schepen Redig beweerde dat hiernaar bijkomend onderzoek werd gedaan en dat het huidige gemeentebestuur dan ook zelf tot het besluit was gekomen dat de bomen gerooid dienen te worden. Wat dit bijkomend onderzoek – naar aanleiding waarvan men zijn eigen verkiezingsbelofte overboord gooit –  dan precies mag inhouden, is momenteel een raadsel. Het enige dat nu toch verandert aan het ontwerp van het fietspad is dat de riooldeksels nu in het midden van het fietspad geplaatst zullen worden in plaats van ernaast, wat uiteraard te betreuren is.