Speelpleinwerking 2019

Het is Open Vld niet ontgaan dat er de afgelopen week zeer veel commotie ontstaan is rond de gewijzigde regeling voor de speelpleinwerking in Ranst. Niet alleen wordt het inschrijvingsgeld verhoogd, maar moeten de kinderen voortaan ook op voorhand ingeschreven worden en wordt het aantal kinderen per groep beperkt.

Uit de reacties op sociale media, maar ook via verschillende ouders die o.m. oud-schepen Hilde Goris (Open Vld) hierover aanspraken, leiden wij af dat er toch veel ontevredenheid bestaat over deze wijzigingen alsook de timing en communicatie hieromtrent. Een groot deel van de flexibiliteit gaat verloren en voornamelijk ouders met wijzigende uurregelingen (die zij vaak maar kort van tevoren kennen) komen hierdoor in de problemen.

Misschien is de Ranstse speelpleinwerking slachtoffer geworden van haar eigen succes, waarbij het nieuwe bestuur meldt resoluut voor kwaliteit en veiligheid te willen gaan. Open Vld stelt zich evenwel de vraag of deze wijzigingen dan wel de beste oplossing zijn.

Ook bij de totstandkoming van deze besluitvorming – m.n. een loutere beslissing van het schepencollege zonder de gemeenteraad hierin te kennen – stellen wij onze vragen.

Open Vld zal het gemeentebestuur dan ook interpelleren op de eerstvolgende gemeenteraad omtrent deze drastische veranderingen.