Bart Goris als 6e opvolger op de kamerlijst van Open Vld

Op 26 mei 2019 moeten we weer allemaal gaan kiezen voor een nieuw Vlaams, federaal en Europees Parlement. Ook gemeenteraadslid Bart Goris uit Emblem staat op de lijst. Op de Antwerpse kamerlijst van Open Vld staat hij als 6e opvolger.

Voor Goris is het vooral het positieve verhaal van Open Vld dat hem overtuigd heeft. Terwijl andere partijen er voor kiezen om te stigmatiseren, te polariseren of te doemdenken, kiest men er bij Open Vld voor om samen te werken, initiatief te nemen en respect te hebben voor elkaar.

“#GewoonDoen gaat voor mij over problemen zien en ze aanpakken. Het gaat over innovatie en initiatief nemen, over verantwoordelijkheid opnemen en zelf aan de slag gaan, over ondernemen en over samen zoeken naar kleine en grote oplossingen,” zegt Bart Goris. “Met allemaal samen kunnen we dan stenen verleggen die meehelpen om van ons land en onze gemeente een betere plek maken. Kortom, het is een positief verhaal van initiatief nemen en vol vertrouwen vooruit kijken! Als iedereen dan mee zijn verantwoordelijkheid neemt, hebben we hopelijk niet te veel regeltjes nodig om de details van ons leven te regelen. ”