Gemeenteraad van 29 april

Bij de aanvang van de gemeenteraad van 29 april werd één minuut stilte gehouden ter nagedachtenis van de vermoorde Daniel.

Het vervolg van de gemeenteraad kan kort worden samengevat: alle punten werden immers unaniem goedgekeurd.

Belangrijkste punt is misschien wel de beslissing om een bijkomende (tweede) flitscamera te leasen die kan worden opgesteld in de verschillende vaste flitspalen in de gemeente. Hopelijk komt dit de verkeersveiligheid in Ranst ten goede.

Wat de interpellaties betreft, stelde raadslid Roel Vermeesch (Open Vld) zich de vraag wat de plannen van het huidige bestuur zijn met het (speel)plein aan de parking voor het Loo in Broechem. Het was namelijk de bedoeling om hier een skatepark aan te leggen.

Schepen Annelies Creten (Groen) repliceerde dat het bestuur nog ‘nadenkt’ over de bestemming en de invulling die aan dit plein zal worden gegeven. Zij meldde hierbij dat ze opnieuw met een aantal gesprekspartners rond de tafel zal zitten. De gesprekken die we vorig jaar al hadden opgestart met de Ranstse jeugd en met de jeugddienst worden dus nog een keertje herhaald. Samengevat lijkt ons de kans dan ook klein dat de Ranstste jeugd komende zomer over een skatepark (of wat dan ook) zal kunnen beschikken komende zomer, hetgeen wij enorm betreuren.

Verder werd er naar aanleiding van een interpellatie van CD&V/Wij omtrent de ‘knip’ aan het einde van de Mollentstraat door raadslid Lode Hofmans (Open Vld) opgemerkt dat de beslissing voor het plaatsen van deze ‘proefopstelling’ in alle stilte werd genomen, zonder dat de gemeenteraad hierin gekend werd. Burgemeester De Ryck (N-VA) merkte op dat zulke beslissing strikt genomen niet eerst aan de gemeenteraad dienen te worden voorgelegd. Dit klopt, maar in het verleden werden zulke zaken wel altijd eerst aan de gemeenteraad voorgelegd en bediscussieerd. Wij betreuren deze gang van zaken.

Schepen Luc Redig (Groen) maakte zich bovendien sterk dat het Agentschap Wegen en Verkeer deze proefopstelling binnen een drietal maanden zal goedkeuren en dat deze knip bijgevolg definitief zal kunnen worden.

Volgende afspraak op 20 mei.