Samenvatting gemeenteraad van 20 mei

De gemeenteraad van 20 mei was een zeer korte gemeenteraad, uiteindelijk werd het meeste tijd besteed aan de interpellaties van Open VLD en CD&V/WIJ.

Wat de overige agendapunten betreft, kon worden vastgesteld dat Groen zich bekeerd schijnt te hebben: daar waar zij traditioneel onthielden bij de stemming omtrent de subsidiëring van de diverse kerkbesturen in onze gemeente, werden deze punten nu wel mee door groen goedgekeurd.

Zowel Open VLD als CD&V/WIJ deden een interpellatie over de werken in de Van den Nestlaan. Hierbij werden enkele verzuchtingen van de handelaars en buurtbewoners aangekaart, waarbij gemeenteraadslid Bart Goris (Open VLD) onder meer het constructieve voorstel deed om de werken aan de Van den Nestlaan verder op voorhand aan te kondigen zodat het doorgaand verkeer niet nodeloos in de plaatselijke omleiding terecht komt, maar al op voorhand een andere weg kiest.

Zo stelde hij voor om al een signalisatiebord te plaatsen aan café De Meir (kruispunt Ranstse- en Liersesteenweg) alsook in Wommelgem voor het verkeer dat via de Herentalsebaan (Millegem) naar Broechem wil rijden. Burgemeester Johan De Ryck antwoordde hierop laconiek “wie rijdt er nu langs daar naar Broechem”…

Ook gemeenteraadslid Sonja De Pooter (Open VLD) deed een voorstel om lichten te plaatsen om alternerend verkeer op de Van den Nestlaan mogelijk te maken en zo de overlast aldaar te beperken en de toegang naar de lokale handelaars te vereenvoudigen.

Wij kunnen alleen maar hopen dat het gemeentebestuur rekening houdt met de opmerkingen die wij ontvingen vanwege de omwonenden.

Zoals inmiddels geweten, dienden voor de aanvang van de werken in de Van den Nestlaan een heel aantal bomen gerooid te worden. Indien u zelf recent een aanvraag heeft gedaan voor het rooien van bomen zal u hebben kunnen vaststellen dat het gemeentebestuur vereist dat – voordat er bomen gerooid mogen worden tijdens het broedseizoen van de inheemse vogels – er een controle dient te worden uitgevoerd om na te gaan of er zich geen ‘actieve’ nesten in de bomen bevinden.

Welnu, volgens schepen Jan Dillen (NV-A) werden de bomen in de Van den Nestlaan wel degelijk gecontroleerd door een externe firma. Een verslag van deze controle is echter niet voorhanden… De schepen dient dus maar op zijn woord geloofd te worden dat er in de gehele Van den Nestlaan geen actief nest te bespeuren was.

Bij een opmerking omtrent het rooien van verschillende bomen in de Mollentstraat diende schepen Jan Dillen (NV-A) dan weer schoorvoetend toe te geven dat deze controle op broedende vogels in het geheel niet gebeurd was. Begrijpe wie begrijpen kan.

Tot slot interpelleerde Open VLD nog over de plotse weigering door het nieuwe gemeentebestuur van het organiseren van de vinkenzetting in de Wilgenlaan in Ranst. Hiermee komt jammer genoeg een einde aan een jarenlange traditie met veel opmerkingen (op o.a. sociale media) tot gevolg. Kennelijk werden er twee aanvragen ingediend door de vinkeniers, (1) om oefenwedstrijden te organiseren op de Moervelden en (2) om officiële wedstrijden te houden in de Wilgenlaan, zoals steeds het geval is geweest.

Kennelijk slaagt het gemeentebestuur er niet in om deze twee verschillende types van wedstrijden uit elkaar te houden en is men tot het besluit gekomen dat er twee aanvragen werden ingediend “voor hetzelfde” met als gevolg dat de vinkeniers voortaan verbannen worden naar de Moervelden.

Kort samengevat wacht het gemeentebestuur nog op een mail vanwege de vinkeniers zodat een en ander kan worden uitgeklaard, terwijl de vinkeniers wachten op een reactie vanuit de gemeente. Dat het gemeentebestuur zich in deze niet iets soepeler en communicatiever opstelt (zeker na de heisa die over dit onderwerp is ontstaan) wordt door Open VLD dan ook ten zeerste betreurd.

De volgende gemeenteraad vindt plaats op 24 juni.