Grootschalig nieuwbouwproject in het centrum van Broechem principieel goedgekeurd

Op het schepencollege van 11 april 2019 ging het schepencollege (N-VA en Groen!) principieel akkoord met de bouw van 38! nieuwe meersgezinswoningen op de hoek van het Streep en de Pater Domstraat. Na de goedkeuring van de 29 appartementen tussen de Lostraat en de Voetweg begin dit jaar, keuren ze hiermee weer een grootschalig nieuwbouwproject goed in het centrum van Broechem. Hiermee gaan ze dan ook regelrecht in tegen een van hun grootste verkiezingsbeloften. In het N-VA programma citeren we immers letterlijk: “Verdichting moet altijd maatwerk zijn, op maat van de gemeenten en de bebouwde omgeving.” In het programma van Groen klonk het: “Bouwprojecten op maat van de buurt en niet op maat van de projectontwikkelaar. Mobiliteitsanalyse en flankerende maatregelen zijn onmisbaar bij grotere projecten”.

We vragen ons dan ook af hoe en wanneer deze mobiliteitsstudie heeft plaatsgevonden. In het collegeverslag lezen we immers dat de omgevingsambtenaar schreef: “De toerit wordt bereikt via de Massenhovensesteenweg waardoor de verkeersoverlast in de Pater Domstraat en het Streep beperkt zou zijn. Het is echter niet duidelijk hoe dit kan afgedwongen worden”. Deze nieuwbouw zal volgens ons dan ook zorgen voor een extra verkeersdrukte in het nu al overbelaste centrum van Broechem.

De bouwaanvraag werd vorig jaar al een keer voorgelegd aan het schepencollege (Open Vld en CD&V/Wij Ranst), maar werd toen door ons geweigerd. Wij konden ons toen wel vinden in de nieuwbouw van enkele eensgezinswoningen op deze plaats. De 38 meersgezinswoningen, opgedeeld in verschillende gebouwen op de hoek van het Streep en de Pater Domstraat, waren en zijn voor ons echter duidelijk een brug te ver. We betreuren dan ook dat deze bouwaanvraag nu door Groen en N-VA wel worden goedgekeurd.

De volledige collegebeslissingen van zowel het huidige als het nieuwe schepencollege kan je hier nalezen.