Storm van maart erkend als natuurramp

De Vlaamse Regering heeft vandaag het besluit goedgekeurd waarbij de storm, die begin maart van dit jaar in diverse gemeenten veel schade heeft berokkend, wordt erkend als algemene ramp. Bovendien heeft de Vlaamse Regering op basis van de erkenningscriteria ook de geografische uitgestrektheid van deze ramp afgebakend. Aangezien ook Ranst een aanvraag tot erkenning heeft ingediend, brengen wij u hiervan graag op de hoogte.

Op basis van het wetenschappelijk advies van het KMI en het verdere onderzoek door het Vlaams Rampenfonds, is gebleken dat 85 gemeenten aan de criteria voldoen en dat 57 gemeenten de toetsing niet hebben doorstaan. 3 gemeenten dienden hun aanvraag laattijdig in en werden bijgevolg niet mee opgenomen in de procedure.

Ranst voldoet aan de vereiste wettelijke erkenningscriteria en de getroffenen kunnen bijgevolg aanspraak maken op een mogelijke vergoeding. Zij moeten hiervoor binnen de drie maanden na publicatie van dit besluit hun dossier indienen bij het Vlaams Rampenfonds.