Meerjarenplan en verhuis gemeentehuis

Maandagavond stelde de bestuursploeg van NV-A en Groen hun meerjarenplan voor. Hierin vonden we voor maar liefst 31 miljoen aan nieuwe investeringen. Volgens het bestuur worden deze betaald zonder grote belastingverhogingen, maar wel door vooral nieuwe leningen aan te gaan. De consequentie hiervan is wel dat de gemeenteschuld de komende jaren bijna zal verdrievoudigen van 465 euro per inwoner naar 1228 euro per inwoner. Dit is uiteraard een spijtige zaak en zal zijn invloed hebben op de verdere toekomst van onze gemeente.

Uiteraard zijn er investeringen nodig. Zo vinden we het een goede zaak dat er investeringen gebeuren op het gebied van mobiliteit, betere fietspaden en rioleringswerken. Sommige andere investeringen zijn volgens ons echter niet nodig. Zo zal er een nieuw gemeentehuis gebouwd worden op de Van Den Nestlaan voor een prijs van bijna 3 miljoen euro en zal het huidige gemeentehuis gebruikt worden voor de verdere uitbouw van het politiekantoor. Het politiekantoor van Zandhoven zal dan ook volledig naar Broechem verhuizen. Dit betekent dat de parking op het gemeenteplein bijna volledig opgeslorpt en omheind zal worden voor de stalling van de dienstvoertuigen en het politiepersoneel. Dit is een spijtige evolutie en het was misschien beter geweest om de rollen om te draaien en het politiekantoor te verhuizen naar de Van Den Nestlaan. Zo kon het administratief centrum of het gemeentehuis goed bereikbaar in het centrum van Broechem blijven.

Verder kwamen tijdens de gemeenteraad toch ook enkele kleine belastingsverhogingen aan het licht. Zo zullen middenstanders die een terras aanleggen tijdens de zomermaanden hier in de toekomst ook een belasting voor moeten betalen. Ook de Ranstse verenigingen die de Moervelden reserveren zullen dit niet langer gratis kunnen doen en tot slot bleek ook dat de tweedeverblijftaks in onze gemeente verviervoudigt tijdens deze legislatuur.